Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2017

Có 8 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai dự toán năm 2022

(Tải File đính kèm)

07/QĐ-BDGDCông khai tài chínhadmin25-04-2022
2 Công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý IV/2021

(Tải File đính kèm)

06/QĐ-BDGDCông khai tài chínhadmin25-04-2022
3 Quyết định công khai dự toán thu - chi quý III.2021

(Tải File đính kèm)

181/QĐ-BDGDCông khai tài chínhadmin11-11-2021
4 Quyết định công khai dự toán thu - chi quý II.2021

(Tải File đính kèm)

QĐ 161/QĐ-BDGDCông khai tài chínhadmin11-11-2021
5 Quyết định công khai dự toán thu - chi quý I/2021

(Tải File đính kèm)

103/QĐ-BDGDCông khai tài chínhadmin11-11-2021
6 Quyết định công khai dự toán bổ sung năm 2021

(Tải File đính kèm)

133/QĐ-BDGDCông khai tài chínhadmin11-11-2021
7 Quyết định về việc Công bố công khai quyết toán năm 2020

(Tải File đính kèm)

151/QĐ-BDGDCông khai tài chínhadmin05-11-2021
8 Quyết định về việc Công bố công khai dự toán năm 2021

(Tải File đính kèm)

77/QĐ-BDGDCông khai tài chínhadmin05-11-2021

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích