Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2017

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Lam
Nguyễn Thị Ngọc Lam

Ngày sinh: 1/6/1976

Email liên lạc: lamngoc106@gmail.com

Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hòa
Nguyễn Thị Thanh Hòa

Ngày sinh: 23/4/1977

Email liên lạc: thanhhoabdgd@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích